Paziņojums

Paziņojums par A kategorijas atļaujas sabiedrisko apspriešanu

Vairāk
Application

Permission of category A and B

Vairāk
UZMANĪBU

PAZIŅOJUMS SABIEDRĪBAI PAR CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀM

Vairāk
Notice

Notice about reorganization

Vairāk

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" ir noslēdzis 2016.gada 24.maijā līgumu Nr. SKV-L-2016/341 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās...

Vairāk

ERAF aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ietvaros veiksmīgi ir realizēts projekts "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS""....

Vairāk

Visas iekārtas ir piegādātas, uzstādītas un nodots ekspluatācijā.

Vairāk

2014.gadā turpinām iegādāties iekārtas, uz iegādātajām iekārtām ražojam ķīmiskos produktus.

Vairāk
7. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 7. starpposma realizācija.

Vairāk
6. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 6. starpposma realizācija.

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 4. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
INTERLAKOKRASKA 2013

Olaine chemical plant BIOLAR has received EU funding for the Project Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/13/51/041 for the exhibition "INTERLAKOKRASKA 2013"

Vairāk
5. starpposma realizācija.

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 5. starpposma realizācija. 2013.gadā turpinām iegādāties iekārtas, uz iegādātām iekārtam ražojam ķīmisko produktu

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 3. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
4. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 4. starpposma realizācija.  

Vairāk
2.starposma ES fondu apstiprinājums

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņēma projekta 2.starposma ES fondu apstiprinājumu, tiek piegādāta un daļēju uzstādīta 2.2’ –azobisisobutironitrila ražošanas līnija.

Vairāk

Saskaņā ar projektu Nr.APV/2.1.2.4.0/09/01/048 " Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolar" saņēma 3.starposma un 4.starposma finansējumu no ES fondiem.  

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 1. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
2nd and 3rd parts of the project

Currently 2nd and 3rd parts of the "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" project are being implemented.

Vairāk

„Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā” projekta ietvaros Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolar uz šo brīdi jau ir realizējusi daļēju iekārtu piegādi produkta 2.2’ –azobisisobutironitrile ražošanai.

Vairāk
Partial delivery of the equipment

In the framework of "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" project Olaine chemical plant BIOLAR has already carried out partial delivery of the equipment for AIBN production.

Vairāk
EU funding

BIOLAR company received EU funding for porophore production process modernization. Additional finance will allow Biolar to enlarge plant's capacity significantly and to create modern effective and environment friendly...

Vairāk

Olaine chemical plant BIOLAR is engaged in product development and manufacturing process for pharmaceutical industry. In order to ensure the highest products` quality company is developing and introducing GMP (Good Manufacturing...

Vairāk

In order to supply the market with qualitative and ecological paints and varnishes materialas Biolar company is planning to produce water diluted alkyd based materials in the nearest future.

Vairāk

SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” 2010. gada 29. martā noslēdza līgumu Nr. L-APV-10-0023 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā” īstenošanu.  

Vairāk