Struktūra

Uzņēmuma darbība

Uzņēmuma “BIOLARS” ražošanas darbība ietver trīs novirzienus:

Dažādu Azo-iniciatoru un ķīmiski tīru vielu ražošana

Pusfabrikātu un piedevu ražošana laku un krāsu rūpniecībai

Gatavas laku un krāsu produkcijas ražošana sadzīves un profesionālajai lietošanai