Jaunumi

Paziņojums par SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” pārveidošanu (reorganizāciju), no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” par Akciju sabiedrību “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”

‹ uz sarakstu

AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” paziņo, ka, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāres Olgas Suhanovas 17.10.2017. lēmumu Nr. 6-12/1450332 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”, ar 2017. gada 17. oktobri ir pārveidota komercsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”, vienotais reģ. Nr. 40003245470, par AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”, vienotais reģ. Nr. 40003245470, un juridisko adresi – Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Reorganizācijas rezultātā izveidotā akciju sabiedrība “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” pārņem visas bez izņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” tiesības un saistības.

Dalīties: