20.11.2018

Paziņojums par A kategorijas atļaujas sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

2018. gada 5. novembrī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, sakarā ar būtiskām izmainām uzņēmuma darbībā.

Iekārtu īpašnieks un operators: AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" (vienotais reģistrācijas numurs 40003245470, adrese - Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija).

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Grozījumi esošajā atļaujā nepieciešami sakarā ar modernizētu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu un rekonstruēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas uzsākšanu.

Ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanas iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties: 

· Operatora AS "Olaines ķīmiskās rūpnīcas "BIOLARS"" Tehniskajā nodaļā darba dienās no 9.00 līdz 16.00 iepriekš piesakoties pa tālruni 67963539 vai Olaines novada pašvaldībā.

· Operatora AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" mājaslapā: www.biolar.lv (sadaļā jaunumi);

· Valsts vides dienesta mājas lapā (sadaļā Sabiedrības līdzdalība).

Paredzētās darbības sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 27. novembrī plkst. 17.00 AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" administratīvās ēkas pirmajā stāvā apspriežu zālē.

Rakstiskus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu var iesniegt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, Latvijā; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv) līdz 2018. gada 16. decembrim.

 Pārvalde, kas atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, Latvijā.