24.05.2016

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" ir noslēdzis 2016.gada 24.maijā līgumu Nr. SKV-L-2016/341 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds