ProdukcijaSveķiPoliefir sveķiE-101H

Poliestera sveķi Е-101Н ir sarežģīts, sazarots oligoēteris, kas satur līdz 5% gaistošo daļu, ar augstu hidroksīla skaitli izmantošanai poliuretāna vai divu komponentu poliuretāna materiālos.

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi sveķi pieļaujama neievērojama opalescence 

Viskozitāte pēc Brukfilda, 20°C, mPas

 

15000 - 25000

 

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

5 maks.

Negaistošo vielu masas daļa, %

95 min.

Hidroksila skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg KOH/g

325 - 350

Ūdens saturs pēc Fišera, %

0,5 max.

Blīvums, 20°C

 

1,10 g/cm³

 

Šķīdināmība 

Šķīst aromātiskos ogļūdeņražos un esteros

 

Poliestera sveķi Е-101Н paredzēti poliuretāna sastāvu izgatavošanai grīdu ieliešanai, kā arī poliuretāna tepes un beznosēdumu poliuretāna materiālu, kas nesatur šķīdinātājus, ražošanai. Poliestera sveķi Е-101Н sacietē ar aromātisko un alifātisko izocianātu palīdzību..

<< Atpakaļ