ProdukcijaSveķiPoliefir sveķiPoliefir sveķi

Mēs piedāvājam šķīdinātāju nesaturošus poliēsteru sveķus.

Nosaukums

Apraksts

Šķīdinātājs

Viskozitāte

Negaistošo vielu masas daļa (%)

Skābes skaitlis

Hidroksila skaitlis

E-101H

sarežģīts, sazarots oligoēteris, kas satur līdz 5% gaistošo daļu, ar augstu hidroksīla skaitli

-

15000-25000

min. 95

max. 5

325-350

<< Atpakaļ