ProdukcijaSveķiMelamino-formaldegid sveķiK-421-02

Melamīna-formaldehīda sveķi К-421-02 ir melamīna, formaldehīda un butanola butanolizēta kondensācijas produkta šķīdums dažādu šķīdinātāju vidē.  

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs šķidrums pieļaujama neievērojama opalescence 

Tīrība

Sveķu uzlējumam uz stikla jābūt tīram

Krāsa pēc jodometriskās skalas

0,5 maks.

Viskozitāte pēc ВЗ-4 pie 20°С, s.

40 - 55

Negaistošo vielu masas daļa, %

48 - 52

Sveķu saderība ar ksilolu attiecībā 1:1

Pilnīga

Ogļūdeņražu saderība ml/g robežās

7:1 ÷ 15:1

Brīvā formaldehīda saturs,%

3,0 maks.

Skābju skaitlis, mg КОН/g sveķu

1,0 maks.

RSveķu maisījuma izžūšana ar FК-42 В pie 110÷120 °С līdz 3.pakāpei, minūtes 

45 max.

Blīvums, 20°C

0,98 g/cm³

Šķīdināmība

Šķīst ksiliolā, taluolā, vienkāršos ēteros un esteros, lielmolekulu spirtos

 

Melamīna-formaldehīda sveķi К-421-02 tiek izmantoti kā pusfabrikāts tepes un emalju ražošanai ar augstām dekoratīvām un aizsardzības īpašībām, kam ir augsta atmosfēras, gaismas un  karstuma noturība.

<< Atpakaļ