ProdukcijaSveķiKarbamid-formaldegid sveķiK-411-02 EKO

Karbamīda-formaldehīda sveķi К-411-02 EKO ir karbamīda, formaldehīda un butanola kondensācijas produkts butanola šķīdumā, un paredzēts laku-krāsu materiālu izgatavošanai. Atšķiras ar zemu brīvā formaldehīda saturu.   

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs sīrupveidīgs šķidrums

Tīrība

Sveķu uzlējumam uz stikla jābūt tīram

Krāsa pēc jodometriskās skalas, I2/100см³

2 maks.

Nosacītā viskozitāte pēc viskozimetra Tips ВЗ-246 ( vai ВЗ-4) ar sprauslas diametru 4 mm pie 20°C, s.

50 - 70

Negaistošo vielu masas daļa, %

48 - 52

Sveķu saderība ar ksilolu attiecībā 1:1 (pēc apjoma)

Pilnīga

Brīvā formaldehīda saturs,%

0,5 maks.

Skābju skaitlis, mg КОН/g sveķu

4,5 max.

Blīvums, 20°C

1,00 g/cm³

Šķīdināmība

Šķīst butanolā, ksiliolā, taluolā, vienkāršos ēteros un esteros, lielmolekulu spirtos

 

Karbamīda-formaldehīda sveķi К-411-02 EKO tiek izmantoti kā pusfabrikāts skābes cietināšanas laku ražošanai un karstas cietināšanas emalju ražošanai, ar raksturīgām labām dekoratīvām un aizsardzības īpašībām.

<< Atpakaļ