ProdukcijaSveķiAlkīdsveķiAT45d70

Alkīda sveķi АТ 45d70  ir plāns alkīda bāzes šķīdums metoksipropanolā, modificēts ar talija eļļas taukskābēm. Sveķi nesatur aromātiskos šķīdinātājus.

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi sveķi pieļaujama neievērojama opalescence 

Sveķu tīrība 

Lakas kārtai, kas uzklāta uz stikla plātnes jābūt caurspīdīgai, pieļaujami reti mehāniski piemaisījumi, ne vairāk kā 5 pa visu plātnes laukumu. 

Krāsa mg I2/100 ml, 

15 maks.

Viskozitāte pēc Brukfilda, 20°С, mPas

2000 - 3300

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

20 maks.

Nosacītā viskozitāte ВЗ-4, 20°С,с

180 - 300

Negaistošo vielu masas daļa, %

51 - 53

Piegādes noteikumi

50% šķīduma ksilolā

Blīvums, 20°C

1,00 g/cm³

Šķīdināmība 

Šķīst aromātiskos ogļūdeņražos, esteros, glikola ēterī 

 

Alkīda sveķi AT 45d70 tiek izmantoti kompozīcijās ar aminoformaldehīda sveķiem, kā materiāls karstai un aukstai cietēšanai ar pazeminātu toksiskumu, kas nesatur gaistošus aromātiskus savienojumus. Tiek izmantots nitrocelulozes laku un emalju ražošanai ar uzlabotiem sanitāri higiēniskiem rādītājiem. 

<< Atpakaļ