ProdukcijaSveķiAlkīdsveķiAT40x50

Alkida sveķi АТ 40х50 ir vājš alkīda bāzes šķīdums ksilolā, modificēts ar talija eļļas taukskābēm.

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi sveķi pieļaujama neievērojama opalescence

Sveķu tīrība

Lakas kārtai, kas uzklāta uz stikla plātnes jābūt caurspīdīgai, un tajā pieļaujami nelieli mehāniski piejaukumi, ne vairāk kā 5 pa visu plātnes laukumu.

Krāsa mg I2/100 ml,

15 maks.

Viskozitāte pēc Brukfilda, 20°С, mPas

700 - 1250

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

15 maks.

Nosacīta viskozitāte pēc B3-4, 20°С, s

180 - 300

Negaistošo vielu masas daļa, %

51 - 53

Piegādes noteikumi

70% šķīdums metoksipropanolā

Blīvums, 20°C

0.96 g/cm³

Šķīdināmība

Šķīst aromātiskos ogļūdeņražos, esteros, glikolēteros.

 

Alkīda sveķi AT 40x50 tiek izmantoti kompozīcijās ar aminoformaldehīda sveķiem, kā karstās un aukstās cietināšanas materiāls. Tiek izmantots nitrocelulozes laku un emalju ražošanai, divu komponentu poliuretāna materiālos.

<< Atpakaļ