ProdukcijaSveķiAlkīdsveķiAMS-0133E

Alkida-akrila-stirola sveķi AMS-0133E ir ātri žūstoši, tas ir 50% alkida sveķu šķīdums, modificēts ksilolā ar akrila monomēriem un stirolu.

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem 

Plēves tīrība

Caurspīdīga, gluda, viendabīga virsma bez mehāniskiem piemaisījumiem 

Krāsa pēc jodimetriskās skalas, mg I2/100 cm³ 

15 min.

Nosacītā viskozitāte pēc ВЗ-4 pie 20°C, s.

80 - 130

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

10 maks.

Izžūšanas laiks līdz 3.pakāpei (ar 2% sikatīvu LB-4L) pie 20°C, stundas

4 maks.

Izžūšanas laiks līdz 3.pakāpei (ar 2% sikatīvu LB-4L) pie 60°C, stundas

2 maks.

Negaistošo vielu masas daļa, %

48 - 52

Plēves cietība pēc М-3, nos.vien.

0,25 min.

Plēves izturība pie trieciena, cm

50 min.

Plēves elastīgums pie locīšanas, mm

1 max.

Blīvums, 20°C

1,00 g/cm³

 

Sveķi AMS-0133E tiek izmantoti kā saistviela glancētu, atmosfēras apstākļu izturīgu ātri žūstošu emalju ražošanai rūpniecisku izstrādājumu un transporta līdzekļu krāsošanai: lauksaimniecības un meža sagatavošanas tehnikas, zemes rakšanas mašīnu, cisternu, dzelzceļa vagonu krāsošanai, kas tiek ekspluatēti dažādos klimatiskajos apstākļos. Sveķus AMS-0133E ieteicams arī izmantot automobiļu remonta emaljām. 

Sveķi AMS-0133E izstrādāti, kā alternatīva sveķiem AC-0133, emalju AC-182 ražošanai ar karsto augstākās kvalitātes žāvēšanu, par cik uz sveķu AMS-0133E bāzes izgatavotās emaljām nav vajadzīga karstā žāvēšana.

Pēc savām fiziski-mehāniskām īpašībām, klimatoloģiskajām īpašībām, bet īpaši eļļas-benzīna izturīguma un skābju-sārmu izturīguma, pārspēj emaljas A-182.

Visas šīs īpašības tiek iegūtas uz alkīdu sveķu, saturošu izolētus dubultsakarus ar vinila un akrila monomeriem, mijiedarbības, kā arī pēc reakcijas apstākļiem, izvēlētā monomēra un iniciatora rakstura. Pie kam,  notiek arī polimerizācijas process, t.i., veidojas polistirols. Visu modificēto saistvielu molekulārais svars ir augstāks, nekā sākotnējiem alkīda sveķiem, tādēļ tie parasti ieņem starpstāvokli starp tipiskiem termoplastiskiem un termoreaktīviem polimēriem. Viena no galvenajām izmantošanas jomām ir ātri žūstošu rūpniecisku gaisa žāvēšanas LKM ieguve. Mūsu gadījumā piesātinātu un nepiesātinātu taukskābju izmantošana ļauj iegūt liela kalpošanas ilguma apdares materiālus. Segumi no jauniem kopolimēriem ir ar labu ūdens-sārmu izturību un tie ir izturīgi. Iegūtais kopolimērs labi savienojas ar pigmentiem un pildvielām. 

<< Atpakaļ