ProdukcijaSveķiAlkīdsveķiAMF45x55

Alkīda sveķi AMF 45x55 ir alkīda sveļu šķīdums modificēts ar linsēklu eļļas un tungeļļas taukskābēm,  kolofoniju un fenoloformaldehīda sveķiem ar vidēju eļļainību ksilolā. Izmanto kā saistvielu pretkorozijas laku-krāsu materiālu ražošanai ar dabisko žūšanu. 

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi sveķi pieļaujama neievērojama opalescence

Lakas tīrība

Lakas kārtai, kas uzklāta uz stikla plātnes jābūt caurspīdīgai, un tajā nedrīkst būt mehānisku piejaukumu.

Krāsa mg I2/100 ml,

20 maks.

Viskozitāte pēc Brukfilda, 20°С, mPas

300 - 600

Nosacītā viskozitāte, 20°С, 50% ksilola šķīdumā, ВЗ-4, с

80 - 120

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

10 maks.

Izžūšanas laiks līdz 3.pakāpei pievienojot 2% sikatīva LB-2 min,

360 maks.

Negaistošo vielu masas daļa, %

53 - 57

Blīvums, 20°C

0,98 g/cm³

Šķīdināmība

Šķīst ksilolā, toluolā, vienkāršos ēteros un esteros

 

Sveķi AMF 45x55 tiek izmantoti laku-krāsu materiālu ražošanai ar  gaisa žāvēšanu. Materiāli uz sveķu AMF 45x55 bāzes, izžūst, veidojot segumu ar labu saķeri ar tēraudu un alumīniju. Salikta plēves ar zemu caurlaidību veidošanās nodrošina paaugstinātu ūdens noturību un sāļu noturību, kas nodrošina pretkorozijas īpašības.

Sveķi AMF 45x55 tiek izmantoti pretkorozijas grunts krāsās, grunts-emaljās un citos laku-krāsu materiālos, kur nepieciešams daudz elastīgāks segums, salīdzinājumā ar materiāliem uz sveķu AMF 30x60 bāzes.

<< Atpakaļ