ProdukcijaSveķiAlkīdsveķiAMF28x60

Alkīda sveķi AMF 28x60 ir plāns alkīda bāzes šķīdums  ksilolā, modificēts ar linsēklu eļļas taukskābēm,  kolofoniju un fenoloformaldehīda sveķiem. Izmanto kā saistvielu pie ātri žūstošu grunts materiālu ražošanas ar dabisko žūšanu. 

Specifikācija

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi sveķi pieļaujama neievērojama opalescence

Krāsa mg I2/100 ml,

30 maks.

Viskozitāte pēc Brukfilda, 20°С, mPas

2000 - 4500

Nosacītā viskozitāte, 20°С, 50% ksilola šķīdumā, ВЗ-4, с

100 - 170

Skābes skaitlis pārrēķinot uz 100% sveķiem, mg КОН/g

15 maks.

Izžūšanas laiks līdz 3.pakāpei pievienojot 2% sikatīva LB-2 min,

180 maks.

Negaistošo vielu masas daļa, %

59 - 61

Blīvums, 20°C

1,00 g/cm³

Šķīdināmība

Šķīst ksilolā, toluolā, vienkāršos ēteros un esteros

 

Sveķi AMF 28x60 tiek izmantoti ātri žūstošu laku-krāsu materiālu ražošanai ar  gaisa žūšanu. Materiāli uz sveķu AMF 28x60 bāzes, ātri izžūst, veidojot segumu ar labu saķeri ar tēraudu un alumīniju. 

 Sveķi AMF 28x60 tiek izmantoti ātri žūstošās grunts krāsās, grunts emaljās un citos laku-krāsu materiālos, kur nepieciešams vienkāršs un ērts darbs apvienojumā ar pieņemamām aizsargīpašībām.

<< Atpakaļ