ProdukcijaSveķiAkril sveķiAkril sveķi

Mēs piedāvājam akrilātu sveķus fasādes krāsu un ceļu marķēšanas krāsu ražošanai.

Nosaukums

Apraksts

Stiklošanās temperatūra

Eļļas tips

Šķīdinātājs

Viskozitāte

Negaistošo vielu masas daļa (%)

Skābes skaitlis

LB-109

stirolakrila kopolomera šķīdums vaitspirtā

15 ºС

-

Vaitspirits

100-150

48-52

-

Nosaukums

Apraksts

Stiklošanās temperatūra

Eļļas tips

Šķīdinātājs

Viskozitāte

Negaistošo vielu masas daļa (%)

Skābes skaitlis

LB-85p/60T

stirola kopolimera un metakrilātu šķīdums toluolā

69 ºС

-

Toluols

10000-20000

58-62

5-10

LB-1300

akrila polimēra šķīdums toluola un etilacetāta maisījumā

48 ºС

-

Toluols

9000-13000

63-67

22-30

<< Atpakaļ