ProdukcijaSikkatīviMn8%

Sikatīvs Mn 8% ir 2-etilheksagēna skābju sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīda sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. 

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums sarkanbrūnā krāsā bez suspendijas un nosēdumiem 

Metāla masas daļa, %

Mangāns (Mn)

8,0 - 8,2

Negaistošo vielu masas daļa, %

68 min.

Šķīstamība (samaisāmība) šķīdinātājos, neapstrādātā lineļļā vai citā plēvi veidojošā žūstošā vidē

Nav sadalīšanās vai nosēdumi pieļaujama opalescence

Blīvums, 20°C

0,95 g/cm³

 

Sikatīvs Mn 8% augstas aktivitātes katalizators. Nodrošina izžūšanu, kā uz plēves virsmas, tā arī slāņa dziļumā. Taču, sakarā ar lielo atkarību no sikatīva aktivitātes, no saistvielu kvalitātes, ieteicams izmantot kopā ar citiem sikatīviem, tādiem kā kobalta, svina un cinka sikatīvi. Ir izteikta nokrāsa, kas negatīvi ietekmē pārklājuma baltumu. 

<< Atpakaļ