ProdukcijaSikkatīviCo10%

Sikatīvs Co 10% ir 2-etilheksagēna skābju sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīdu sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. 

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums zili-violētā krāsā bez suspendijas un nosēdumiem 

Metāla masas daļa, %

Kobalts (Co)

10,0 - 10,4

Negaistošo vielu masas daļa, pie 105°C, %

59 min.

Šķīstamība (samaisāmība) šķīdinātājos, neapstrādātā lineļļā vai citā plēvi veidojošā žūstošā vidē

Nav sadalīšanās vai nosēdumi pieļaujama opalescence

Blīvums, 20°C

0,98 g/cm³

 

Kobalta sikatīvs (Co 10%) ir pats aktīvākais un visbiežāk izmantojamais sikatīvs. Veicina ātru plēves veidošanos uz LKM virsmas. Ieteicams virsmas emalju izgatavošanai, sevišķi baltu un gaišu LKM ražošanai. Ne vienmēr ieteicams izmantošanai grunts krāsu un laku-krāsu materiālos, kas satur aktīvos un aromātiskos šķīdinātājus, kā arī pernicās un LKM ar augstu sauso atlikumu. Tiek izmantots kopā ar „dziļās” žāvēšanas metāliem – svinu vai cirkoniju. 

<< Atpakaļ