ProdukcijaSikkatīviLB-5

Sikatīvs LB-5 ir 2-etilheksagēna skābju sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīdu sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. Parastā gadījumā, tie ir dažu metālu un organisko skābju sāļi ar garām ogļūdeņražu ķēdēm (С8 – С24).

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums purpursarkanā krāsā bez suspendijas un nosēdumiem 

 

Metāla masas daļa, %

   

Kobalts (Со)

   

Cinks (Zn)

   

Cirkonijs (Zr)

   

 

1,0 - 1,1

   

1,7 - 2,0

   

7,0 - 7,2

   

Negaistošo vielu masas daļa, %/td> 

50 min.

Šķīstamība (samaisāmība) vaitspirtā, solventā un citos plēvi veidojošos šķīdinātājos solvent or other film-forming solvents

Nav sadalīšanās vai nosēdumi. Pieļaujama opalescence.

Blīvums, 20°C

 

0,96 g/cm³

    

 

Sikatīvs LB-5 (3 metālu: kobalts, cinks, cirkonijs) paredzēts alkīdu-uretāna lakām un emaljām. Metālu saturs salikts tādā veidā, ka materiāls izžūst maksimāli ātri un saglabā krāsainību.

<< Atpakaļ