ProdukcijaSikkatīviLB-4

Sikatīvs LB-4 ir 2-etilheksagēna skābju sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīdu sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. Parastā gadījumā, tie ir dažu metālu un organisko skābju sāļi ar garām ogļūdeņražu ķēdēm (С8 – С24).

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums violētā krāsā bez suspendijas un nosēdumiem 

Metāla masas daļa, %

Kobalts (Со)

Kalcijs (Ca)

Cinks (Zn)

Cirkonijs (Zr)

1,0 - 1,1

1,4 - 1,5

2,3 - 2,4

4,0 - 4,1

Negaistošo vielu masas daļa, %

40 min.

Šķīstamība (samaisāmība) vaitspirtā, neapstrādātā lineļļā vai citā plēvi veidojošā žūstošā vidē 

Nav sadalīšanās vai nosēdumi. Pieļaujama opalescence.

Blīvums, 20°C

0,94 g/cm³

 

Sikatīvs LB-4 (4 metālu: kobalts, kalcijs, cinks, cirkonijs) paredzēts augstas kvalitātes balto emalju un alkīda laku ražošanai. Tas, ka nav mangāna sikatīva, ļauj saglabāt LKM baltumu (krāsu), bet pārējo metālu salikums – iegūt ātru un sabalansētu materiāla izžūšanu.

Sikatīvs LB-4 ir universāls. Tas tiek pievienots laku-krāsu materiālam 2-3% apmērā, pārskaitot uz laku un praktiski neiespaido pārklājuma krāsu. Šāds metāla sāļu sastāvs izraisa sabalansētu pārklājuma izžūšanu, kas mazina iekšējo spriedzi  pigmentētos pārklājumos, un kā sekas, palielina materiāla kalpošanas laiku. 

Sikatīvs LB-4 strādā plēvē. Tas nozīmē, ka tas praktiski neiespaido laku-krāsas materiālu bundžā, t.i. viskozitātes palielināšanās glabāšanas rezultātā sikatīva vainas dēļ nenotiek.. 

<< Atpakaļ