ProdukcijaSikkatīviLB-2

Sikatīvs LB-2 ir 2-etilheksagēna skābes sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīdu sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. Parastā gadījumā, tie ir dažu metālu un organisko skābju sāļi ar garām ogļūdeņražu ķēdēm (С8 – С24).

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums purpura-zilā krāsā bez suspendijas un nosēdumiem 

Metāla masas daļa, %

Kobalts (Со)

Mangāns (Mn)

Svins (Pb)

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

15,0 - 15,5

Negaistošo vielu masas daļa, %

45 min.

Šķīstamība (samaisāmība) šķīdinātājos, neapstrādātā lineļļā, plēvi veidojošā žūstošā vidē 

Nav sadalīšanās vai nosēdumi.Pieļaujama opalescence.

Blīvums, 20°C

1,03 g/cm³

 

Sikatīvs LB-2 ir viens populārākajiem un drošākajiem sikatīviem. Paredzēts laku-krāsu materiāliem, bāzētiem uz vidēja un augsta eļļas satura alkidu sveķiem. Pie pareizas devas nodrošina laku-krāsu materiālu izžūšanu piecu gadu laikā no izgatavošanas brīža. Sikatīvā ieliktā „izturības rezerve” ļauj nodrošināt LKM izžūšanu biezos slāņos (līdz 150 mkm) pat uz zemas aktivitātes alkidu sveķiem, izgatavotiem uz nerafinētu augu eļļu bāzes. Sikatīvs LB-2 veicina ātru izžūšanu slāņa dziļumā, sevišķi pie liela biezuma seguma slāņa. Samazina arī plaisu veidošanos krāsas slānī. 

<< Atpakaļ