Produkcijaorganiskās sintēzes produktiorganiskās sintēzes produkti

Ražojot akrilonitrilu kā blakusprodukts veidojas acetonitrils. Šāds acetonitrils satur grūti atdalāmus piemaisījumus un plašākai izmantošanai tas ir jāattīra.

Mēs piedāvājam sekojošas attīrīta acetonitrila markas

Nosaukums

CAS Number

Apraksts

Pamatvielas saturs

Ūdens masas daļa

Alilspirta masas daļa

Acetonitrils tehniskais

75-05-8

ir vienkāršs organiskais nitrils

min. 99.3%

max. 0.1%

max. 0.7%

Acetonitrils pharma

75-05-8

ir vienkāršs organiskais nitrils

min. 99.9%

max. 0.1%

max. 0.03%

Acetonitrils tīrs

75-05-8

ir vienkāršs organiskais nitrils

min. 99.9%

max. 0.05%

max. 0.001%

<< Atpakaļ