Butanols

 

Bezkrāsains šķidrums ar specifisku smaržu. Temperatūrā, tuvu uzliesmošanas punktam, tvaiki ir eksplozīvi. Tvaiki, izplatoties pa zemi, var atrast uzliesmošanas avotu un uzliesmot. Jūtīgs pret statisko izlādi. Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc var uzkrāties zemākās vietās un ieplakās. 

Kaitīgs ieelpojot, norijot vai absorbējot caur ādu. Tvaiki kairina ādu, gļotādu, acis un elpošanas sistēmu. Izraisa galvassāpes, sliktu dūšu, vemšanu, acu niezi. Nelabvēlīgi ietekmē centrālo nervu sistēmu, aknas un nieres. 

Klasifikācija: izraisa nopietnus acu bojājumus 1.kategorija; var izraisīt miegainību un reiboņus.