Broms

 

Blīvs, tumši sarkans šķidrums ar asu smaržu, viegli iztvaiko istabas temperatūrā, veido-jot sarkanu tvaiku. Akūts toksiskums 2. kategori-ja, izraisa smagus ādas apdegumus 1A. kategorija, ļoti toksisks ūdens organismiem 1. kategorija.

Simptomi: dedzināšanas sajūta, klepus, sēcoša elpošana, elpas trūkums, galvas sāpes, vemšana, sāpes vēderā.