Acetonitrils

 

Bezkrāsains, dzidrs šķidrums ar aromātisku smaržu. Uzliesmojošs šķidrums. Kaitīgs ieelpojot, norijot, nokļūstot uz ādas, acīs. Var izraisīt centrālās nervu sistēmas depresiju un elpošanas ceļu kairinājumu. Var rasties slikta dūša, vemšana, galvassāpes, reibonis, miegainība, kustību koordinācijas traucējumi. Lielās devās var izraisīt bezsamaņu.

Vielai ir zema akūtā toksicitāte zivīm, bezmugurkaulniekiem un aļģēm. Nokļūstot ūdenī, viela iztvaiko no ūdens virsmas un degradējas. Nav atklāts, ka viela izsauktu ilgstošas un nelabvēlīgas sekas attiecībā pret apkārtējo vidi.

Klasificējams kā viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 2.kategorija, kaitīgs, ja ieelpo, norij vai nonāk saskarē ar ādu 4.kategorija.