Acetonciānhidrīns

 

Bezkrāsains vai iedzeltens, gaistošs šķidrums ar rūgto mandeļu smaržu, degošs. Ļoti toksiska viela ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot. Fermentu inde, kura graujoši iedarbojās uz elpošanas centriem. Pēc iedarbības līdzinās cianīdiem. 

Akūtas saindēšanas pazīmes: galvassāpes, paaugstināts sirds ritms, nelabums, vemšana, samaņas zudums. 

Videi bīstama viela, toksiska ūdens organismiem.

Akūti toksisks ieelpojot 2. kategorija. Viela pilnībā šķīst ūdenī.