12.05.2011

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 2. un 3. starpposma realizācija.