Paziņojums

Paziņojums par A kategorijas atļaujas sabiedrisko apspriešanu

Vairāk
Iesniegums

A vai B kategorijas atļauja

Vairāk
UZMANĪBU

PAZIŅOJUMS SABIEDRĪBAI PAR CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀM

Vairāk
Paziņojums

Paziņojums par reorganizāciju

Vairāk

SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" ir noslēdzis 2016.gada 24.maijā līgumu Nr. SKV-L-2016/341 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās...

Vairāk

ERAF aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ietvaros veiksmīgi ir realizēts projekts "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS""....

Vairāk

Visas iekārtas ir piegādātas, uzstādītas un nodots ekspluatācijā.

Vairāk

2014.gadā turpinām iegādāties iekārtas, uz iegādātajām iekārtām ražojam ķīmiskos produktus.

Vairāk
7. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 7. starpposma realizācija.

Vairāk
6. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 6. starpposma realizācija.

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 4. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
INTERLAKOKRASKA 2013

Saskaņā ar projektu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/13/51/041 par izstādi "INTERLAKOKRASKA 2013", Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņēma finansējumu no ES fondiem.

Vairāk
5. starpposma realizācija.

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 5. starpposma realizācija. 2013.gadā turpinām iegādāties iekārtas, uz iegādātām iekārtam ražojam ķīmisko produktu

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 3. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
4. starpposma realizācija

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 4. starpposma realizācija.  

Vairāk
2.starposma ES fondu apstiprinājums

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņēma projekta 2.starposma ES fondu apstiprinājumu, tiek piegādāta un daļēju uzstādīta 2.2’ –azobisisobutironitrila ražošanas līnija.

Vairāk

Saskaņā ar projektu Nr.APV/2.1.2.4.0/09/01/048 " Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolar" saņēma 3.starposma un 4.starposma finansējumu no ES fondiem.  

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS saņema projekta 1. starpposma ES fondu līdzfinansējumu

Vairāk
2. un 3. starpposma realizācija.

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 2. un 3. starpposma realizācija.

Vairāk

„Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā” projekta ietvaros Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolar uz šo brīdi jau ir realizējusi daļēju iekārtu piegādi produkta 2.2’ –azobisisobutironitrile ražošanai.

Vairāk

"Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" projekta ietvaros Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS uz šo brīdi jau ir realizējusi daļēju iekārtu piegādi produkta 2,2'-azobisisobutironitrile ražošanai.

Vairāk
ES finansējums

Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars saņēma ES finansējumu porofora ražošanas processa modernizācijai. Papildu finansējums ļaus kompānijai palielināt uzņēmumaspēju un izveidot mūsdienīgu effektīvu un vīdei draudzīgu ražošanu, kas...

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars izstrāda produktu farmacijas nozarei, lai nodrošinātu produkcijas augstāko kvalitāti kompānija ir istrādājusi GMP (Good Manufacturing Practice) kvalitātes un kontroles standartus.

Vairāk

Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars ir aizņemts šķīdinātāju attīstību un komercializāciju, kā arī ūdens atšķaida alkīda un emaljas uz šķīdinātāju pamata izstrādi

Vairāk

SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” 2010. gada 29. martā noslēdza līgumu Nr. L-APV-10-0023 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā” īstenošanu.  

Vairāk