20.06.2014

ERAF aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" ietvaros veiksmīgi ir realizēts projekts "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS"". Projekta ietvaros uzņēmums ir veicis 2,2-azobisizobutironitrila ražošanas procesa būtisku maiņu, veicot tehnoloģiskā procesa racionalizāciju un modernizāciju. Šim mērķim uzņēmums ir iegādājies 2,2- azobisizobutironitrila ražošanas tehnoloģisko iekārtu komplektu un veicis ražošanas ēkas rekonstrukciju