12.06.2014

Visas iekārtas ir piegādātas, uzstādītas un nodots ekspluatācijā.