16.12.2013

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā" 7. starpposma realizācija.