17.04.2012

Patreiz notiek projekta "Augstas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā"

5. starpposma realizācija.


2013.gadā turpinām iegādāties iekārtas, uz iegādātām iekārtam ražojam ķīmisko produktu