19.08.2011

Saskaņā ar projektu Nr.APV/2.1.2.4.0/09/01/048 " Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolar" saņēma 3.starposma un 4.starposma finansējumu no ES fondiem.