Bankas konta rekvizīti norēķiniem EUR

Saņēmējs: AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" 

Reģ. Nr.: LV 40003245470 

Adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, LV-2114, Latvija 

Banka: A/S "Rietumu banka", Vesetas 7, Riga, Latvja

Bankas kods: RTMBLV2X 

Konts: LV23RTMB 0000 010801977 

Correspondent Bank: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI), Vienna

Cor. Bank SWIFT code: RZBAATWW 

Cor. Bank Account: EUR 001-50.096.122

Saņēmējs: AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" 

Reģ. Nr.: LV 40003245470 

Adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, LV-2114, Latvija 

Banka: A/S "SEB Banka", Meistaru 1, Valdlauči, LV-1076, Latvija

Bankas kods: UNLALV2X

Konts: LV82UNLA0003007467742

 

 

 

 

 

 

Saņēmējs: AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" 

Reģ. Nr.: LV 40003245470 

Adrese: Rūpnīcu iela 3, Olaine, LV-2114, Latvija 

Banka: A/S "SWEDBANK", Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

Bankas kods: HABALV22 

Konts: LV05HABA0551000114775